filter: | range: | anno: | id:F583 VEST POCKET - KODAK (Eastman Kodak Co.) | Fotocamere :: -

VEST POCKET

: KODAK (Eastman Kodak Co.)
: Usa
: KODAK (Eastman Kodak Co.)
: Usa
:

Ob: Patented MAR 4. 1902 MAY 6. 1913


: 1912

 4B-BORRANI


 F583

 Fotocamere

SYNCHRO BOX 600

AGFA KAMERAWERK AG
1951

TOYOCA HIT

TOYOHASHI Y.K. TOUGODO
1949